Målområde - Ansvar och inflytande

Här listas förskolor och skolor som bedömts ha starka sidor inom målområdet Ansvar och inflytande. I listan finns länkar till observationsrapporterna.

Vill du ha kontakt med någon av förskolorna eller skolorna kan du antingen gå in via deras webbsida eller kontakta Våga visa-samordnaren i din kommun.

Rapport ht 2016

Storängens Montessoriförskola, Nacka
Styrka: Barnens ges goda förutsättningar att utveckla sin självständighet genom pedagogernas vägledande arbetssätt.

Bågens förskola, Nacka
Styrka: Förskolans arbete med demokratiska processer ger barnen ansvar och inflytande i verksamheten.
Läs hela rapporten

Bikupans förskola, Sollentuna
Styrka: Tydliga arbetssätt och arbetsformer bidrar till att barnen utmanas i sitt lärande samt ger dem ansvar och inflytande i verksamheten.
Läs hela rapporte

Mallas förskola, Sollentuna
Styrka: Tydliga arbetssätt och arbetsformer bidrar till att barnen utmanas i sitt lärande samt ger dem ansvar och inflytande i verksamheten.
Läs hela rapporten

Igelkottens förskola, Sollentuna
Styrka: Självständiga barn som tar ansvar för sig själva och sin miljö.
Läs hela rapporten

Rapport vt 2016

Viktor Rydbergs gymnasium, Danderyd
Styrka: Eleverna tar stort ansvar för sitt lärande. Skolan har en aktiv och engagerad elevkår och ett rikt kommittéliv.
Läs hela rapporten
Kontakt: Viktor Rydbergs gymnasium

Sickla skola, f-6, Nacka
Styrka: Eleverna ges stort inflytande och delaktighet i utvecklingssamtal, utformningen av veckobrev, i aktiviteter på fritidshemmen och kökstjänsten i åk 4.
Läs hela rapporten
Kontakt: Sickla skola

Birkaskolans förskola, Ekerö
Styrka:
Barnen ges möjlighet att ta ansvar i sin vardag, ha inflytande i sitt lärande och uppmuntras till självständighet.
Läs hela rapporten
Kontakt: Birkaskolans förskola

Färentuna förskola, Ekerö
Styrka:
Barns tankar, intressen och åsikter tas i hög grad tillvara i verksamheten och barnen ges i stor utsträckning möjlighet att påverka sin egen situation i förskolan.
Läs hela rapporten
Kontakt: Färentuna förskola

Smörblommans förskola, Nacka
Styrka:
Förskolan har engagerade och kompetenta pedagoger som utmanar barnens alla förmågor.
Läs hela rapporten
Kontakt: Smörblommans förskola

Rapport ht 2015

Hedvigslunds förskola, Nacka
Styrka:
Barnen har inflytande i verksamheten och de ges möjlighet till ansvarstagande i sin vardag.
Läs hela rapporten
Kontakt: Hedvigslunds förskola