Utvärdering av Våga visa

Under 2013 lät Våga visa göra en extern utvärdering av konceptet. Läs rapporten nedan.