Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

NYHETSBREV

Vi publicerar nyhetsbrev en gång i månaden som du kan läsa här.

Januari 2020

Hej här kommer januaris månadsbrev!

Samling utomhus på Klingsta äldreboende runt en eldstad.

Jul och nyårshelgerna

Vi har haft bra bemanning under helgerna som har varit. Några av de ordinarie har haft semester men vi har många vikarier som har arbetat här länge och känner våra boenden.

Anhörigmöte

Anhörigmöte kommer under april månad. Återkommer om tid via mail och anslag på boendet.

Personal

Nu har personal från hemtjänsten börjat komma till Klingsta. Alla som kommer från hemtjänsten kommer att få utbildning i demenssjukdomar och genomgå "Stjärnmärkning". Vi har ansökt om flera extra tjänster för att avlasta personalen med städ och disk.

Verksamheten

Alla kommer att få kontaktperson nu och den som blir utsedd som 1: a kontakt kommer att ta kontakt med anhöriga. Vi har fotvård och hårfrisörska som gärna kommer men behöver mobilnummer eller mail för att kunna fakturera. Om Ni är intresserade lämna godkännande om att vi får lämna ut Ert namn och nummer. Under våren kommer några damer och sjunger vårsånger. Vi kommer att ha "After noon tea" i Stensalen. Grillning utomhus med dans ligger i planen. 40-talisterna kommer och spelar vissa torsdagar på Klingsta café. Nu har vi dragit i gång på vårt Facebook konto. Klingsta vård- och omsorgsboende där Ni kan följa oss. Vi behöver godkännande för att få lägga ut bilder på personer som bor här. Lika viktigt är det att säga ifrån om Ni inte vill att Er anhörig är med på bild.

Våren

Under våren kommer fler medarbetare utbildas i BPSD-registret. Det är ett register som hjälper personalen att tillsammans komma på omvårdnadsåtgärder istället för läkemedel.

BPSD är symtom som kan komma vid demenssjukdom.

Beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med personcentrerad vård och Nollvison.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demenssjukdom

Vi kommer även att utveckla det palliativa arbetet under våren. Vi har fått flera palliativa ombud och fler ska utbildas via PKC.

Palliativt kunskapscentrum

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter!

Med vänlig hälsning

Christina Edholm

Verksamhetschef

Klingsta vård- och omsorgsboende

christina.edholm@danderyd.se

Ladda ner nyhetsbrev för Klingsta - januari 2020