Sophämtning för flerfamiljshus

Grundavgiften tas ut som årlig avgift baserad på behållarvolym och hämtintervall. Rörlig avgift per kg hämtat avfall tillkommer.

Avfallshantering i kärl

Abonnemang sorterat matavfall i kärl

Abonnemanget innebär att du sorterat ditt matavfall i de bruna kärlen och restavfall sorteras i det gråa kärlet. I avgiften ingår erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll som sorterat matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Abonnemang osorterat restavfall i kärl

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Planering av avfallsutrymmen

En snygg och fräsch avfallslösning med attraktiva soprum och välskötta och effektivt utnyttjade avfallsbehållare bidrar till ordning och reda och underlättar sortering för de boende.

Handbok för avfallsutrymmen

Tips för flerbostadshus

Avfallshantering i bottentömmande behållare

Abonnemang sorterat matavfall i bottentömmande behållare
Abonnemanget innebär att du sorterat ditt matavfall och restavfallet för sig. Om bottentömmande behållare för matavfall finns ingår tömning av bottentömmande behållare för matavfall och insatssäck för behållaren utan extra kostnad. Om bottentömmande behållare för utsorterat matavfall saknas ingår i avgiften erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall. I avgiften ingår även startpaket för hushåll som sorterar matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för utdelning av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Informationsblad om bottentömmande behållare

Blankett före installation av bottentömmande behållare

Abonnemang osorterat restavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Avfallshantering i sopsug

Abonnemang sorterat matavfall i sopsug
Abonnemanget innebär att du sorterat ditt matavfall och restavfall för sig. I avgiften ingår erforderligt antal140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll som sorterar matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Abonnemang osorterat restavfall i sopsug

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Avfallshantering i säck

Hämtning i säck får endast ske om det inte finns andra godtagbara behållarlösningar. Nya säckabonnemang får tecknas efter dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun. Säckabonnenter som väljer förbetald säck får det antal säckar som ingår i abonnemanget. Enskild säck får inte väga mer än 15 kg.

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.