Avfallshämtning för flerfamiljshus

Grundavgiften tas ut som årlig avgift baserad på behållarvolym och hämtintervall. Rörlig avgift per kg hämtat avfall tillkommer.

Avfallskärl

Abonnemang sorterat matavfall i kärl

Abonnemanget innebär att du sorterar ditt matavfall i de bruna kärlen och restavfall sorteras i det gråa kärlet. I avgiften ingår erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll som ska sortera matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall efter leverans från kommunens entreprenör.

Abonnemang osorterat restavfall i kärl

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Bottentömmande behållare

Abonnemang sorterat matavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att du sorterar ditt matavfall och restavfallet för sig. Om bottentömmande behållare för matavfall finns ingår tömning av bottentömmande behållare för matavfall och insatssäck för behållaren utan extra kostnad. Om bottentömmande behållare för utsorterat matavfall saknas ingår i avgiften erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall. I avgiften ingår även startpaket för hushåll som sorterar matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för utdelning av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Informationsblad om bottentömmande behållare

Abonnemang osorterat restavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Sopsug

Abonnemang sorterat matavfall i sopsug

Abonnemanget innebär att du sorterar ditt matavfall och restavfall för sig. I avgiften ingår erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll som sorterar matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall efter leverans från kommunens entreprenör.

Abonnemang osorterat restavfall i sopsug

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Planering av avfallsutrymmen

En snygg och fräsch avfallslösning med attraktiva soprum och välskötta och effektivt utnyttjade avfallsbehållare bidrar till ordning och reda och underlättar sortering för de boende.

Handbok för_avfallsutrymmen

Tips för flerbostadshus

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2021-02-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.