Avfallshantering för dig som bor på Tranholmen

Boende på Tranholmen betalar en fast årsavgift som varierar beroende på hämtningsintervall och om matavfall sorteras ut.

Fastighetsnära hämtning på Tranholmen av restavfall sker mellan vecka 16 och 44. Avfallet lämnas i säck. Säcken får vid hämtningstillfället max väga 15 kg.

Övriga veckor sker hämtning från det gemensamma sophuset på fastlandet. Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill beställa nyckel till sophuset.

Kontakta kommunen

Vad är restavfall?

Restavfall är det som blir över då man sorterat ut farligt avfall (t ex färgburkar), trädgårdsavfall och grovavfall samt förpackningar och tidningar. 

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får papperspåsar att sortera ditt matavfall i. Papperspåsarna lämnas i sophuset på fastlandet året runt.

Matavfall

Avfallstaxa

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö- och Stadsbyggnadskontoret.

Hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte sorterar ditt matavfall.

Hämtningsintervall

Som fastighetsägare kan du välja att på sommarhalvåret (16-44) få säcken hämtad varje eller varannan vecka. På säckstället sitter en vit färgmarkering som signalerar för avfallshämtningen vilka som har hämtning varje vecka. Det är därför viktigt att dessa färgmarkeringar får sitta kvar. De som har hämtning varannan vecka har ingen färgmarkering. 

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster kan inte beställas från Tranholmen eller andra öarna i kommunen.

Är ditt hus obebott i minst sex månader?

Om du inte nyttjar din fastighet under en sammanhängande period om minst sex månader kan du ansöka om dispens från avfallshämtning.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-01-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.