Avfallshantering för dig som bor på Tranholmen

Boende på Tranholmen betalar en fast årsavgift som varierar beroende på hämtningsintervall och om matavfall sorteras ut.

Fastighetsnära hämtning på Tranholmen sker mellan vecka 16 och 44. Övriga veckor sker hämtning från det gemensamma sophuset på fastlandet. Kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez om du vill beställa nyckel till sophuset.

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får papperspåsar att sortera ditt matavfall i. Papperspåsarna lämnas i sophuset på fastlandet året runt.

Matavfall

Avfallstaxa

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö- och Stadsbyggnadskontoret som behandlar din anmälan mot en avgift.

Hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte sorterar ditt matavfall.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster kan inte beställas från Tranholmen eller andra öarna i kommunen.

Är ditt hus obebott i minst sex månader?

Om du inte nyttjar din fastighet under en sammanhängande period om minst sex månader kan du ansöka om dispens från sophämtning.

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.