Sök bygglov som företag

Gör en ansökan/anmälan

Logga in med BankID Ska du ansöka om lov till ett företag måste du som sökande logga in med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Dina personliga uppgifter kopplas inte samman med ärendet efter du signerat. Endast de kontaktuppgifter som anges i e-tjänsten sparas.
Du får ett kundnummer När vi mottagit din ansökan skickas en bekräftelse till e-postadressen du angivit, i vilket vi angett företagets kundnummer. Fortsättningsvis gäller detta kundnummer + företagets org.nr som inloggningsuppgifter i alla våra e-tjänster rörande bygglov/anmälan.
Kundnumret kan delas med teamet
Kundnumret kan delas ut till alla i teamet som ska ha behörighet att komplettera ärendet med handlingar, vilket gör att ni kan samarbeta effektivare.
Använd alltid samma kundnummer
Har du redan ett kundnummer använder du dig av detta vid nya ansökningar/anmälningar samt beställningar.

Bygglov - Bygga nytt, bygga till, fasadändring, inglasning
Rivningslov - Rivning av byggnad eller del av byggnad
Marklov - Markförändring samt trädfällning
Ändra invändigt - Ändring av konstruktion, VVS, planlösning
Eldstad/rökkanal - Installera ny eldstad eller ändring av befintlig
Attefallsåtgärder - Attefallshus, tillbyggnad, takkupa, inredning av
  ytterligare bostad

Lämna svar på en remiss

När du mottagit en remiss från oss står företagets kundnummer längst ned till höger på remissen. Detta kundnummer + företagets org.nr gäller som inloggningsuppgifter när du ska svara på en remiss.


Komplettera i rätt e-tjänst

Alla i teamet som har tillgång till kundnumret kan komplettera ärendet med handlingar. Hur du kompletterar din ansökan skiljer sig beroende på vilken fas i ditt bygge du befinner dig i. Valen du får här nedan guidar dig vidare till rätt e-tjänst.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.