Eldning

I Danderyd bor vi nära varandra så när du eldar - tänk på att elda på rätt sätt. Felaktig eldning ger upphov till stora mängder miljöfarliga luftföroreningar och innehåller sot, gaser och partiklar som ger många irritation i luftvägarna och ögonen.

Om du eldar ved eller annat fast bränsle så får inte röken ge människor problem med hälsan. Du som eldar är ansvarig för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.

För astmatiker kan det vara svårt att vistas i området om grannar eldar i kaminer eller vedpannor eller om man eldar trädgårdsavfall som löv och gräs. Därför får inte löv och gräs eldas inom kommungränsen. Hushållsavfall, byggavfall och avfall från andra verksamheter får heller aldrig eldas.

Storstockholms brandförsvar

Brandskydd och sotning

Broschyren "Elda rätt" med råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-01-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.