Bekämpning av jätteloka i Danderyd

Jättelokan ska bekämpas eftersom den är giftig, sprids lätt och hotar att slå ut andra växter. Danderyd har arbetat med bekämpning av jättelokan och beståndet minskar stadigt men långsamt.

Sedan augusti 2017 klassas den giftiga växten jätteloka som invasiv av EU. Med invasiv menas att växten påverkar den biologiska mångfalden och människors hälsa negativt. I och med den nya klassningen måste Sverige ta fram en plan för hur man ska bekämpa växten.

Kommunens arbete med att bekämpa jättelokan

Park och natur på Danderyds kommun har arbetat med bekämpning av jätteloka i kommunen och bestånden minskar långsamt. En metod är att med ett speciellt munstycke trycka ner het ånga i jättelokans pålrot. Så miljövänligt som det bara går, och mycket effektivt.

Kända platser med jätteloka

Idag har kommunen ett adressregister över platser där jättelokan finns, och genom att systematiskt arbeta på samma platser så syns en förbättring i kommunen. Problemområden kan finnas exempelvis i anslutning till Roslagsbanan eller i skogsområden där någon tömt en trädgårdskompost som innehåller frön från jättelokan.

Tipsa oss

Har du hittat  jätteloka på kommunal mark kan du felanmäla det. Ange adress, GPS-koordinater, foto och en beskrivande text.

Vem ansvarar för bekämpning?

Den som sköter eller äger marken där jättelokan växer är ansvarig för bekämpningen.

Privata markägare – ansvarig för egen mark

Trafikverket – ansvarig för vägarna E18 och Edsbergsvägen

Danderyds kommun – ansvarig för kommunal mark och övriga vägar

SL - området vid Roslagsbanans spår

Ägare tillhörande samfällighet – mark som ägs gemensamt av samfälligheten.

Jättelokan

Jättelokan är en flerårig ört som blommar och sätter frö en gång för att sedan dö. 

Efter vintern växer jättelokan snabbt till en stor planta med flera blomflockar och producerar cirka 20.000 frön. Antalet frön från en  planta är tillräckligt för en snabb beståndsutveckling. Vissa frön hämmas dock och de kan vänta på att gro i upp till tio år.

Jordbruksverket - Jättelokan

Giftinformationscentralen - om du fått växtsaft på huden

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.