Detaljplan för Breidablik 8 och 9, Villa Pauli

Detaljplan för Breidablik 8 och 9, Villa Pauli, fick laga kraft den 10 januari 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Danavägen 1. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna att göra två uppförda komplementbyggnader planenliga samt tillåta en tillbyggnad på baksidan av huvudbyggnaden.

Plankarta
Planbeskrivning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.