Detaljplan för Folkvang 10

Detaljplan för Folkvang 10 fick laga kraft den 13 mars 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Sveavägen 7B. Syftet med planläggningen är att dela fastigheten Folkvang 10 i två fastigheter, samt att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom den nya fastigheten.

Plankarta
Planbeskrivning

Uppdaterad: 2019-03-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.