Detaljplan för Folkvang 10

Detaljplan för Folkvang 10 fick laga kraft den 13 mars 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Sveavägen 7B. Syftet med planläggningen är att dela fastigheten Folkvang 10 i två fastigheter, samt att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom den nya fastigheten.

Plankarta
Planbeskrivning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.