Detaljplan för LSS-boende inom Svea 1

Detaljplan för LSS-bodende inom Svea 1 fick laga kraft den 20 februari 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Valevägen 12. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra för LSS-boende/bostäder i befintlig byggnad inom fastigheten Svea 1.

Plankarta
Planbeskrivning

Uppdaterad: 2019-03-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.