Detaljplan för Gautiod 10

Detaljplan för Gautiod 10 fick laga kraft den 18 juni 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Stenbocksvägen 7. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en tillbyggnad av befintligt bostadshus samt att utöka antalet bostadslägenheter till totalt fem.

Plankarta
Planbeskrivning

Underliggande utredningar

Kulturmiljöanalys, 2018-03-29
Bebyggelseförslag, 2018-11-20
Dagvattenutredning, 2018-07-20

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.