Detaljplan för Tranan 10

Detaljplan för Tranan 10 fick laga kraft den 19 december 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Enebyberg på Idrottsvägen 30. Syftet med planläggningen är att göra befintligt bostadshus inom Tranan 10 planenligt. 

Plankarta
Planbeskrivning

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden

Telefon: 08-568 912 59

E-post: anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.