Detaljplan för Norrängen 11 och 15

Detaljplan för Norrängen 11 och 15 fick laga kraft den 12 april 2020.

Planområdet är beläget i kommundelen Stocksund på Långängsvägen 48A. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en sammanläggning av fastigheterna Norrängen 11 och 15 samt bygga en förbindelse mellan huvudbyggnaderna.

Plankarta
Planbeskrivning

 

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2020-04-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.