Kabbelekan 14 f.d. Solgården - Särskilt boende

Byggnadsnämnden fick den 18 maj 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Kabbelekan 14 och del av Danderyd 2:1, före detta Solgården. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra särskilt boende inom fastigheten.

Kabbelekan 14: Inom markerat område planeras ett särskilt boende.

Beslut KS 2015-05-18 § 66

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Planskede

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.