Kabbelekan 14 f.d. Solgården - Särskilt boende

Kabbelekan 14: Inom markerat område planeras ett särskilt boende.

Aktuellt 

Enligt kommunens bostadsförsörjningsplan behövs två nya vård- och omsorgsboende i Danderyds kommun innan 2030. Det växande behovet beror på den ändrade åldersstrukturen bland invånarna. För närvarande pågår planering för nytt vård- och omsorgsboende i Djursholm (Ginnungagap) och vid Danderyds sjukhus (Sjukhuset 7). Med dessa två projekt bedöms behovet av vård- och omsorgsboenden vara tillgodosett. Av denna anledning arbetar kommunen inte aktivt med detta projekt enligt den beslutade inriktningen. Området är fortsatt aktuellt att utreda för ny bebyggelse.

Ginnungagap- Särskilt boende och korttidsboende
Sjukhuset 7- Ny vårdbyggnad

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 18 maj 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Kabbelekan 14 och del av Danderyd 2:1, före detta Solgården. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra särskilt boende inom fastigheten.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Planskede

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Handlingar

Beslut KS 2015-05-18 § 66

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2020-11-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.