Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga busshållplatser samt parkering längs E18, del av fastighet Djursholm 2:369 m.fl.

Busshållplatser E-18: Inom markerat område planeras en busshållplats i nord- och sydgående riktning.

Busshållplatser E-18: Inom markerat område planeras en busshållplats i nord- och sydgående riktning.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt planförfarande (pbl 1987:10)

Planskede

Utställning av detaljplaneförslaget pågick under perioden 16 maj till och med 30 juni 2016.

Utställningshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Remissbrev

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Följebrev, plansamråd

Programhandlingar

Följebrev, programsamråd
Beslut, programsamråd
Program

Samrådsredogörelsen och utlåtande är inte tillgängliga på hemsidan på grund av att de innehåller personuppgifter.

Mer information

Trafikverkets information om busshållplatser E18

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-02-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.