Detaljplan för en ny Kevingeskola

Detaljplan för att ersätta den befintliga Kevingeskolan med en ny skola och att anlägga en fullstor idrottshall i anslutning till skolan.

Kevingeskolan: Inom markerat område planeras en ny Kevingskola, F-6, för upp till 700 elever, i nordöstra Kevinge.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Syftet med projektet är att ersätta den befintliga Kevingeskolan med en ny skola som har kapacitet upp till 700 elever. I uppdraget ingår även en fullstor idrottshall i anslutning till skolan.

Byggnadsnämnden fick den 11 januari 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny Kevingeskola. Planuppdraget förnyades enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Området är beläget väster om Mörby centrum, norr om Golfbanevägen och söder om Klubbvägen. De fastigheter som huvudsakligen berörs är Jungfrun 2 och del av Danderyd 3:162. Detaljplaneförslaget ska tas fram i enlighet med upprättat start-PM.

Handlingar

Beslut KF 2017-06-19 § 54 Förnyat planuppdrag
Beslut KS 2016-01-11 § 3 Beslut om planuppdrag
Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
jonas.carlsson@danderyd.se

Projektutvecklare

Fredrik Lindberg
fredrik.lindberg@danderyd.se

Byggprojektledare fastighetsavdelningen

Anna Helin
anna.helin@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.