Sjukhuset 7 - Ny vårdbyggnad

Sjukhuset 7: Inom markerat området planeras det för att möjliggöra en ny vårdbyggnad.

Aktuellt 

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocess_standardforfarande_planforslag_utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 12 maj kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att tillskapa en ny vårdbyggnad på den plats där patienthotellet ligger idag vid Danderyds sjukhus. Målet är att patienthotellet ska kunna ersättas av en ny större byggnad som utöver patienthotell även rymmer annan vårdverksamhet samt ett vård- och omsorgsboende, vilket kommunen har behov av. Planområdet omfattar Sjukhuset 7 och är beläget i den södra delen av Danderyds kommun.

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Standardförfarande

Handlingar

Beslut om Planuppdrag (BN 2020-05-12 § 58)
Start-PM

Uppdaterad: 2020-06-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.