LSS-boende vid Ekeby, del av Djursholm 2:218

LSS-boende Ekeby: Inom markerat område planeras ett LSS-boende.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.

Beslut KS 2015-03-30 § 50

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.