Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium

Aktuellt

Programarbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 29 maj 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till program för Danderyds gymnasium, fastigheten Gymnasiet 1 m.fl. Syftet med programarbetet är att utreda hur området kring Danderyds gymnasium kan utnyttjas och utvecklas för att möta framtida behov av bland annat utbildningsverksamhet, idrott och fritidsverksamhet samt eventuellt bostäder. Beroende på vad planprogrammet kommer fram till ska kommande arbete preciseras i en eller flera detaljplaner.

Handlingar

Beslut om planuppdrag KS 2017-05-29 § 65

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Projektutvecklare

Fredrik Lindberg
fredrik.lindberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-04-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.