Jarl 14 tomtdelning Frejavägen

Detaljplanearbetet för Jarl 14 har avbrutits.

Aktuellt

Detaljplanearbetet för Jarl 14 har avbrutits. Byggnadsnämnden bedömer mot bakgrund av föreliggande utredning att fastigheten är olämplig för avstyckning. Byggnadsnämnden beslutade att avbryta detaljplanen för Jarl 14 vid sitt sammanträde den 10 april 2019.

Byggnadsnämndens beslut.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 31 augusti 2016 uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att stycka fastigheten Jarl 14, Frejavägen 34, till två fastigheter.

Beslut BN 2016-08-31 § 82 (pdf)

 

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jenny Söderlund
jenny.soderlund@danderyd.se

Uppdaterad: 2020-11-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.