Svitiod 41- tillbyggnad Viktor Rydbergs gymnasium

Svitiod 41: Inom markerat område planeras tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar standardförfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 28 september 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium.

Beslut BN 2016-09-28 § 99

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.