Gandvik 8 - Tillbyggnad av värdshuset

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocess_standardforfarande_planforslag_utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund 

Byggnadsnämnden gav den 12 maj kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten Gandvik 8 i Djursholm.

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Standardförfarande

Handlingar

Beslut om kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning (BN 2021-03-10 § 27)
Beslut om planuppdrag (BN 2020-05-12 § 59)

Uppdaterad: 2021-04-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.