Gandvik 8 - Tillbyggnad av värdshuset

Gandvik 8: Inom markerat område planeras det att möjliggöra en tillbyggnad av värdshuset.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocess_standardforfarande_planforslag_utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund 

Byggnadsnämnden gav den 12 maj kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten Gandvik 8 i Djursholm.

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Standardförfarande

Handlingar

Beslut om planuppdrag (BN 2020-05-12 § 59)

Uppdaterad: 2020-06-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.