Enebyängen, bostäder och planskild korsning

Enebyängen:Inom markerat område planeras studentbostäder och radhus i Enebyberg.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocessen

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Läs mer om SL:s arbete med Roslagsbanan

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 18 maj 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för området kring Enebyängens handelsområde. Uppdraget innefattar att ta fram en detaljplan för en ny väg som är planskild från Roslagsbanan. I förslaget ingår även att pröva möjligheten att uppföra studentbostäder öster om Roslagsbanan samt radhus norr om Enebyängens handelsområde.

Beslut om planuppdrag (KS 2015-05-18 § 72)

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat planförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Hanna Vogelius
08-568 912 54

hanna.vogelius@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-03-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.