Medborgardialog om utvecklingen av östra Eneby torg

Området på östra sidan Eneby torg är slitet och i behov av utveckling. Nu pågår därför planering av en medborgardialog så att Enebybergsborna och andra intressenter kan få säga hur de vill att området utvecklas.

Dialogen kommer att ha aktiviteter som är öppna för alla som exempelvis en webbenkät och en rundvandring som troligtvis blir digital. Det kommer också att göras riktade insatser gentemot exempelvis ungdomar och företagare som vanligtvis inte brukar delta i dialoger. Dialogerna kommer att genomföras i början av nästa år. 

Tidplan 

Aktivitet När
Kommunstyrelsen, beslut om planuppdrag 18 maj 2020 § 74
Dialogplanering  September- december
Genomförande av dialogaktiviteter      Januari-februari 2021
Sammanställning och leverans av rapport Mars 2021
Återkoppling av resultat    April 2021

Bakgrund

Området har utretts i planprogram och detaljplaner sedan 2013. Senaste detaljplanen påbörjades 2015 med syfte att möjliggöra för bostadsändamål och verksamheter. Detta uppdrag avbröts år 2018. I maj 2020 togs beslut om att en medborgardialog ska genomföras och därmed börjar en ny process där tidigare framtagna planhandlingar inte är aktuella. Här kan du ta del av tidigare process och handlingar. 

ENEBYBERG - Östra Eneby torg - bostäder, förskola, torg

Beslut 

Beslut (KS 2020-05-18 § 74)

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Uppdaterad: 2020-12-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.