Utbyggnad av Stocksundsskolan

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2013 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Stocksundsskolan. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten för ut- och ombyggnad av Stocksundsskolan. Planområdet utgörs av fastigheterna Skolan 6, 11, 12 och 20.

Planförfarande

Planen handläggs med normalt förfarande

Planskede

Ett planförslag skickades ut på programsamråd under perioden 16 april - 12 maj 2015. Ett programsamrådsmöte hölls den 29 april i Stocksundsskolans matsal.

Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när planen skickas ut för samråd.

Handlingar

Programhandling

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Projektutvecklare

Fredrik Lindberg
fredrik.lindberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.