Enebybergsvägen: Begränsad framkomlighet när bullerskärmar rustas upp

Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 1 augusti 2023 10:00

Just nu pågår arbete med att rusta upp och byta ut bullerskärmar utmed Enebybergsvägen. Arbetet görs i etapper och nu jobbar vi från rondellen vid Coop till rondellen vid Arholmavägen. Det är begränsad framkomlighet på sträckan under arbetets gång.

Aktuell information

Projektinformation: Trafikflödet Enebybergsvägen – vad är det som görs?

Om projektet

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna i Enebyberg har passerat och det är därför dags att byta ut dem. Arbetet startade hösten 2022 och beräknas klart sommaren 2023. All information hittar du på projektsidan för bullerskyddsskärmarna.

Projektsida danderyd.se/bullerskarmarenebyberg

Så påverkas du

  • Arbetet sker i etapper utmed Enebybergsvägen och det är begränsad framkomlighet för trafiken under arbetets gång.
  • Vi ber om trafikanters hjälp att ta hänsyn till skyltning vid rondeller och cykelvägar, att välja andra vägar om möjligt, börja resan i god tid och att ha extra tålamod.

Frågor?

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.