Vi gör busshållplatser mer tillgängliga

Djursholm Stocksund

Gäller från: 1 juni 2022 08:00

Beräknas klart: 30 november 2022 17:00

För att skapa bättre tillgänglighet för barn, äldre samt personer med funktionsvariationer bygger vi om ett antal busshållplatser i kommunen.

Vilka busshållplatser byggs om?

Hållplatserna i kommunern inventerades under 2020-2021. Nu går vi vidare och gör åtgärder på ett antal av dem:

  • Sjöstigen (Körriktning från Djursholm)
  • Sjöstigen (Körriktning från Sätra äng)
  • Stocksunds torg (Körriktning från Djursholm)
  • Stocksunds torg (Körriktning från Sätra äng)
  • Vasaskolan (Körriktning från Djursholm)

Detta görs

Åtgärderna varierar vid de olika hållplatserna.

  • På vissa hållplatser justerar vi plattformsytan och gör nytt ledstråk.
  • På vissa hållplatser breddar vi plattformsytan och sätter nytt ledstråk och ny belysning. Vi breddar väntytan ut mot körbanan för att resenärer, barnvagnar och rullatorer ska få plats på ett säkert sätt. Detta innebär att hållplatsen blir en så kallad körbanehållplats.

Vid körbanehållplats stannar bussen i körfältet istället för att svänga av. Förändringen gäller hållplatserna vid Stocksund torg (både körriktningar), Sjöstigen (körriktning mot Sätra äng), Vasaskolan (körriktning mot Danderyds sjukhuset).

Busshållplatsernas nya utformning med bättre tillgänglighet och mer generösa väntytor syftar till att förbättra säkerheten för alla resenärer.

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.