Dalkarlsvägen: Vi rustar upp vattenledningar

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 november 2023 17:00

Med start i juni rustar vi upp ledningarna för vatten och spillvatten samt dagvatten på Dalkarlsvägen. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara klart i höst.

Det är ca 100 meter ledningar som behöver rustas upp. Samtidigt renoveras servisen till 9 fastigheter, alltså kopplingen från huvudledning till fastigheten.

Arbetet var planerat att genomföras under våren 2023 men har skjutits fram i tiden och genomförs under perioden juni till november.

Detta görs

 • Det är 100 meter ledningar som grävs upp i etapper och byts ut. För att minimera schaktslänter mot fastighetsägarens tomter/häckar/uppfarter används spontfack.
 • Asfaltering genomförs när arbetet är slutfört och utomhustemperaturen tillåter.

Var och när?

 • Arbetet genomförs under sommar och höst 2023.
 • Arbetet görs längs hela Dalkarlsvägen i etapper.
 • Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Tekniska kontoret.

Så påverkas du

 • Det kommer att vara personal och maskiner i området under arbetets gång. Arbetet startar kl 7 på vardagar och innefattar visst buller.
 • Semesteruppehåll i arbetet vecka 28-31.

Framkomlighet

 • Det kommer vara begränsad framkomlighet under på Dalkarlsvägen när arbetena är som mest intensiva. Tack för tålamod!
 • Vägplåtar läggs ut så att det är möjlighet att ta sig fram där det är öppna schakt.

Vattenavstängning

 • I samband med upprustningen av serviser till fastigheterna kommer vattnet att behöva stängas av under korta stunder dagtid.
 • Inför arbetet vid varje etapp kontaktar vi dig som närboende via SMS och/eller lapp i brevlådan. Detta gäller även vattenavstängning.

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.