Röktest i dag- och spillvattennätet i Djursholm

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 24 december 2023

Under vecka 45-51 gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet i Djursholm. Röken är helt ofarlig och testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar.

Kommunens mätpunkt i Djursholm har visat att spillvattenledningsnätet i området påverkas snabbt när det regnar mycket. Det betyder att stora mängder dagvatten - regnvatten - hamnar i redan överbelastade ledningar för spillvatten samt pumpstationerna och reningsverk.

Nu undersöker vi ledningarna genom att göra ett röktest. Testet pågår under vecka 45-51.

Detta görs

  • Vi pressar in ofarlig rök i dag- och spillvattennätet och bevakar på vilka platser röken tränger upp. På så vis upptäcker vi läckage, felkopplingar och otäta rör.
  • Alla fel som upptäcks verifieras sedan med färgat vatten. Alla verifierade fel dokumenteras och redovisas i VA-databasen för att åtgärdas senare.
  • Inventeringen görs av Pollex på uppdrag av Tekniska kontoret.

Så påverkas du

  • Det kan komma rök från t ex marken, rännstensbrunnar och husets stuprör, avlopp t ex toalett, kök och tvättstuga.
  • Berörda fastigheter behöver därför fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage.
  • Röken är helt ofarlig. Det färgade vattnet som används för att verifiera läckor likaså.
  • Ett SMS skickas ut till fastigheter i och kring arbetsområdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.