Ymervägen: Vi rustar upp VA-ledningar i gatan

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 9 juni 2023 17:00

Med start i januari rustar vi upp ledningarna för vatten och spillvatten på Ymervägen. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara klart i juni. För att minimera grävarbetet i gatan görs upprustning i så stor utsträckning som möjligt genom relining.

Det är ca 1 400 meter ledning som behöver rustas upp. Samtidigt renoveras servisen till 34 fastigheter, alltså kopplingen från huvudledning till fastigheten.

Detta görs

För att minimera grävarbetet i gatan i mesta mån används metoden relining. Det betyder att ledningen renoveras, infodras, från insidan istället för att den grävs upp och läggs om. På så sätt kan vi minska störningar i närområdet.

Det är vissa sträckor där det inte är möjligt att göra relining. Detta beror på att det är bakfall på dessa etapper och därför görs en vanlig omläggning av ledning. Det är ca 200 meter ledning där vi kommer behöva gräva istället för att göra relining.

Asfaltering genomförs när arbetet är slutfört och utomhustemperaturen tillåter.

Var och när?

  • Arbetet genomförs i etapper under perioden januari – juni 2023. Vi startar från Norrängsvägen.
  • Arbetet görs längs med Ymervägen och del av Torgerdsvägen och Forsetevägen.
  • Arbetet utförs av Peab på uppdrag av tekniska kontoret.

Så påverkas du

  • Det kommer vara viss begränsad framkomlighet under arbetets gång. Vägplåtar läggs ut så att det är möjlighet att ta sig fram där det är öppna schakt.
  • I samband med upprustningen av serviser till fastigheterna kommer vattnet att behöva stängas av under korta stunder dagtid. Det handlar vanligtvis om ca 60 min.
  • Inför arbetet vid varje etapp kontaktar vi dig som närboende via SMS och/eller lapp i brevlådan. Detta gäller även vattenavstängning.
  • Det kommer vara personal och maskiner i området under arbetets gång. Vi hoppas på förståelse under renoveringens gång!

Har du frågor?

Kontakta kommunen

Råd vid vattenavstängning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.