Akut VA-arbete på Sveavägen

Djursholm

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 20 september 2019 17:00

På grund av komplikationer som uppstått under arbetets gång med VA-nätet är Sveavägen periodvis avstängd för trafik. Skyltar kommer att visa om gatan är stängd eller ej.

Schakt har öppnats i gatan för att åtgärda berörda ledningar. Återställningsarbetet beräknas vara klart i slutet av vecka 38. Iakttag försiktighet innan asfalten är helt återställd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.