Cedergrenska parken: Vi beskär träd i parken

Stocksund

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 30 november 2021 17:00

Under september, oktober och november gör vi trädarbeten i Cedergrenska parken.

Insatserna är en del av kommunens arbete för att bevara och utveckla parken och dess höga naturvärde.

Till exempel röjer vi runt ekar och tallar som riskerar att bli kvävda och utskuggade av bok.

Arbetet utförs av arborister från Jacksons Trädvård på uppdrag av tekniska kontoret, Danderyds kommun.

Detta görs

  • Vi tar ner döda träd som bedöms som riskträd.
  • Vi tar ner skadade träd och göra plats för nya exoter (exotiska träd) i arboretet.
  • Vi beskär och gallrar sly för att göra plats åt befintliga träd.
  • Vi begränsar bokbeståndet till bestämda områden.
  • Vi använder de avverkade träden till att göra flis och tillföra det till stigarna.
  • Vi stöttar upp äppelträden som behöver det med nytillverkade stöttor i kulturhistoriskt snitt.
  • Vi planterar några rosenbuskar ur sortimentet från Programmet för Odlad Mångfald(POM) som hittat och bevarat kulturhistoriska sorter av ros som nu förökas och säljs igen.
  • Förhoppningsvis hinner vi också höstplantera några fler exotiska träd
  • Vi planterar som vanligt mer vårblommande lök i parken.

Så påverkas du

  • Det kommer att vara personal på plats och arbete som pågår i parken.

Frågor?

Kontakta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.