Enebyberg: Vi planerar för byte av bullerskärmar

Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 1 december 2022 10:00

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och kommunen planerar för att ersätta bullerskydden. Preliminär tidplan för start är vår/sommar 2022.

Inspektion av fundament i september

Onsdagen den 22 oktober inspekterar vi fem av fundamenten för bullerskyddskärmarna. Arbetet utförs av Peab och Afry på uppdrag av Tekniska kontoret. Vid inspektionen friläggs fundamenten. Grävarbetet görs från trottoaren.

Vad händer i projektet?

Tekniska kontoret har i uppdrag från tekniska nämnden att projektera och planera för ett byte av bullerskydden. Detta pågår under 2021. Därefter väntar politiskt beslut om genomförande av projektet.

Om tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra bytet är preliminär tidplan för start är vår/sommar 2022.

Läs om projektet

Mer information hittar du på projektsidan för bullerskyddsskärmarna.

Projektsida danderyd.se/bullerskarmarenebyberg

Frågor?

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.