Sätra äng: Vi rustar upp i parken

Danderyd Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 31 oktober 2021 17:00

Varje år underhåller kommunen parker och lekplatser för att de ska vara säkra och hålla en fin standard för lek och avkoppling. Nu får Sätraängsparken ett lyft.

Målet med upprustningen är att skapa en trivsam och rolig plats för alla åldrar.

Arbetet görs i flera etapper. Sommaren 2020 rustades gångarna i parken upp. Vi renoverade även ytan runt jätteken för att rötterna skulle få bättre utrymme. Här har vi byggt staket och planterat blomsteräng.

Under våren och sommaren 2021 har småbarnsleken rustats upp. Nu fortsätter arbetet med att skapa roliga aktivitetsytor för stora och små invånare.

Detta görs under 2021

 • Vi monterar en mer utmanande klätterställning för lite större barn. Den är på plats i oktober.
 • Vi anlägger en boulebana vid gångstråket innanför jätteken. Vi anlägger också en pergola med klätterväxter i anslutning till boulebanan.
 • Vi skapar en trädlund runt linden i parken. Här planteras ca 10 nya träd, både fruktträd och unga ekar.
 • Vi planterar ca 15 nya träd i kanterna runt parken.
 • Vi installerar hängmattor för häng och umgänge vid den nya trädlunden.
 • Vi installerar belysningsskulpturer i form av tre stycken ekollon ca 1 meter långa. Dessa placeras vid jätteken samt vid den nya trädlunden.

Arbetet sker löpande under sensommar och höst.

Detta är klart

 • Vi har monterat en ny lekställning med rutschkana för mindre barn
 • Vi har byggt en ny sandlåda med sittmöjligheter och ramp
 • Vi har lagt grönt hybridgräs på hela lekytan
 • Vi har installerat nya gungor för mindre barn
 • Vi har satt häck runt om lekytan för att skapa en rumskänsla
 • Vi har anlagt en sagohörna med stubbar och tron.
 • Vi har placerat ut nya picknickbord i parken med spelplaner för schack och fia med knuff.

Så påverkas du

 • Under arbetets gång kan det vara viss begränsad framkomlighet i parken.

ekollon.jpg

Bild: Exempel hur belysningsskulpturer i form av ekollon kommer att se ut. Produktbild från johanstrom.com

hängmatta.jpg

Bild: Exempel på hur hängmattorna kan komma att se ut. Produktbild från tress.com

Klätterställning.jpg

Bild: Exempel på hur klätterställningen kan komma att se ut. Produktbild från Uniqa.se

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.