Danderydstrampet - tack till alla som deltog!

Danderydstramept är slut för i år, tack till alla som deltog! Rätt svar hittar ni här nedan. Vinnarna kontaktas personligen.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 8 maj 2021 - 13 juni 2021
Tid: 08:00 - 20:00

1. Sätra äng 
Det finns en spöklik inhägnad ek vid Sätra äng, här har kommunen etablerat en ny hantering för dagvatten (regnvatten). Syfte är att vattnet ska renas innan det rinner ut i Edsviken.

Vad är det för dagvattenlösning vid Sätra äng? 

Öppnad kulvert


2. Vid Nora ån nära utloppet till Edsviken (led cykel mellan fråga 2 & 3) 
Kommunen har tagit bort vandringshinder här i ån mellan Nora träsk och Edsviken för att möjliggöra för gäddor komma upp i sjön och leka. 
Vad är det för konstruktion i bäcken?

Bäverskydd  

3. Viloplatsen i Nora träsk 
Nora träsk är en våtmark som tar hand om dagvatten från stora delar av Danderyd. Det finns en vacker grön viloplats med tak intill Nora träsk där du kan njuta av fågellivet, hur många pelare har konstruktionen?

9 st

4. Cedergrenska parken / tornet 
Cedergrenska parken är ett arboretum, en samling av planterade träd och buskar från inhemska och utländska arter. Nestor Cedergren planterade exotiska barrträd i Cedergrenska parken vid sekelskiftet. Cedergrenska tornet är en vacker byggnad som fick sin första grundsten 1896 av Vera Cedergren. Men vad är det för djur som vaktar ovan Cedergrenska tornets port? 

Hund 

5. Svanholmsparken 
Danderyd är en del av norra Europas största ekbälte, från Djurgården i söder till norra Danderyd sträcker sig ca 100 kvadratkilometer jätteekskog. Vid stranden i Svanholmsparken finns en vacker jätteek som lyses upp på kvällen. Hur många strålkastare lyser upp eken?

4

6. Germaniaparken / Barracuda 
Germaniaparken / Barracuda, är en gammal kulturpark med stora gamla äppelträd vid kusten i Djursholm. Uppe på höjden finns ett gammalt men nyrenoverat lusthusfundament som påminner om svunna tider. Vid klippbadet finns också trampolin och en badstege för vinterbadare. Hur många sidor är det på lusthusfundamentet?

7. Svalnäs gravfält / Figges kullar 
Innan man på medeltiden började begrava sina döda på kyrkogårdar hade varje gård sitt gravfält nära gården. Här finns ett 70-tal gravar från järnåldern. Här finns också en mycket vacker ekskog med rikt växt- och djurliv. I äldre ekar uppstår ofta håligheter i stammen. Vilken fågel tycker om att bo inne i hålighet i stammen enligt skylten på platsen?

Kattuggla 
 
8. Ekebysjön 
Ekebysjön med närområde är en viktig kulturhistorisk plats med lämningar från yngre järnåldern. Det finns tecken som visar på en lång kontinuitet av mänsklig påverkan i området.

Vad får man inte göra vid Ekebysjön enligt skyltarna vid Ekebysjöns naturreservat?

Man får inte: Fiska 
 
9. Danderyds kyrka 
Hamlade (beskurna) träd har under tusentals år varit viktigt för att skaffa lövfoder och ved. Hamlade träd kan bli mycket gamla och visar på en uråldrig tradition som hyser en biologisk mångfald och bidrar till landskapsbilden.  

Hur många hamlade träd utgör allén vid Danderyds kyrka?

16

10. Spindelparken  
Invasiva arter är ett problem i Danderyd och Sverige. Invasiva arter har en negativ påverkan på människors hälsa, djur, den biologiska mångfalden och kan orsaka stor ekonomisk skada. Det finns en exotisk och för Danderyd invasiv art som inte hör hemma i Spindelparken, vilken art är det?

Krokodil 

Danderydstrampet istället för Cykeldagen

Varje vår anordnar kommunen en cykeldag, men eftersom smittspridningen fortfarande är utbredd i samhället ställs vårens cykeldag in.

Men misströsta ej! Cykeldagen ersätts av Danderydstrampet - en cykelorientering för alla. Danderydstrampet pågår under fyra veckor och du bestämmer själv när du vill cykla. På så sätt minskar vi risken för trängsel. Som vanligt gäller det att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Så fungerar det

 • Danderydstrampet är en rullande tipspromenad som pågår under perioden 8 maj-6 juni 2021.
 • Du får en karta med frågeformulär och cyklar när det passar dig. Svaren hittar du utmed rutten. Instruktioner finns i formuläret.
 • Du antecknar själv dina svar i t ex utskrivet frågeformulär, på ett papper eller i din smartphone.
 • Efter din cykeltur skickar du in dina svar till oss så kan du vinna cykelpriser, se instruktioner längre ner på sidan.

Om rutten

 • Slingan går runt hela kommunen och vi kan utlova flera fina stopp på vägen.
 • Danderydstrampet är ca 3 mil lång och går mestadels på cykelväg.

Här hittar du karta och frågeformulär

Att ladda ner

 • Vår rekommendation är att du läser kartan direkt i din smartphone. Då kan du zooma in och se rutten mer exakt.
 • Frågeformuläret kan du skriva ut hemma om du vill och har möjlighet!

Frågeformulär Danderydstrampet 2021.pdf

Karta Danderydstrampet 2021.pdf

Vill du ha ett pappersexemplar?

 • Du kan du hämta karta och frågeformulär som pappersversion i kommunens kontaktcenter i Mörby Centrum (Trapphuset vid Friskis & Svettis). Kartan är då i A3-format.
 • Observera att kommunens kontaktcenter endast har öppet på vardagar.

Kontaktcenter

Skicka in dina svar

Du kan skicka in dina svar digitalt:

Webbformulär

Du kan också skicka per post:

Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd

Märk ”Danderydstrampet”. Glöm inte att skicka med dina kontaktuppgifter.

Viktigt att veta!

 • Var försiktig när du cyklar och använd alltid cykelhjälm. Du cyklar på egen risk.
 • Parkera aldrig cykeln så att den blockerar cykelbana, trottoar eller infart till någons fastighet.
 • Det sitter inte uppe några skyltar längs rutten. Frågorna står i frågeformuläret och rutten är utmarkerad på kartan.
 • Svaren på frågorna hittar du vid stoppen längs rutten. Vissa gånger behöver du parkera din cykel och gå en liten bit för att hitta svaret på frågan. Instruktioner finns i frågeformuläret.

Rätta svar

 • Danderydstrampet pågår under perioden 8 maj-6 juni.
 • Svaren läggs ut här på danderyd.se/danderydstrampet under vecka 24.
 • Sista dag att skicka in svar är 6 juni. Vinnarna kontaktas under vecka 24-25.

Danderydstrampet anordnas av Tekniska kontoret och Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Danderyds kommun.

Frågor

Kontakta kommunen