Evighetens mellanrum - noteringar från tiden på jorden

Helge Jonsson som är från Stocksund läser och berättar om sina egna aforismer och dikter, samt hur de kommit till under åren – fram till debuten att ge ut dem i tryck.

Arrangör: Stocksunds bibbliotek
Datum: 23 april 2022
Tid: 14:00

Plats: Stocksunds bibliotek