Åsa Lindgren, Sweco, berättar om medborgardialog som genomförts för E18-utredningen

Åsa Lindgren, Sweco, berättar om den omfattande medborgardialog som genomförts. Dialogen har genomförts i olika skeden och genom t ex enkäter, gå- och cykelturer, öppna möten, skoldialoger och referensgruppsträffar.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Bygga, bo & miljö