David Grind, plan- och exploateringschef, beskriver de fyra olika scenarierna som finns framtagna för E18-utredningen

David Grind beskriver de fyra olika scenarierna som finns framtagna; lång tunnel, kort tunnel, överdäckning vid Danderyds sjukhus och nollalternativ/ingen tunnel, ekonomiska konsekvenser och tidplan.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Bygga, bo & miljö