Hur kan vi förbättra centrala Danderyd?

Gert Rönnlund, företagare och optiker i Mörby centrum, tycker centrala Danderyd ska utvecklas med fokus på parker och mötesplatser.

Under hösten 2015 besökte kommunikationsavdelningen Mörby centrum och sökte synpunkter från invånare, företagare och andra kring hur vi kan förbättra luften och minska bullret kring E18-stråket och samtidigt utveckla centrala Danderyd.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Bygga, bo & miljö