Kulturskolans mattemusik på Kevingeskolan

Mattemusik är en kombination av musik och matematik. Arbetsmetoden låter barnen lära med alla sinnen.

Det är ett aktivt arbetssätt som tydliggör barnens olika förmågor och fångar upp de barn som har svårt att tillgodogöra sig den mer stillasittande matematikpedagogiken. I klippet årskurs 1 på Kevingskolan.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Förskola & skola