Ungdomsambassadörer sommaren 2020

Under fyra veckor sommaren 2020 har Ungt Fokus tagit emot 28 stycken feriearbetare fördelat på två perioder. Dessa har arbetat som ungdomsambassadörer. Syftet med projektet har varit att göra ungdomar mer delaktiga i kommunens arbete samt att ge ungdomar möjlighet att lyfta frågor de ansett viktiga.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Ungdomar