Vi är cyklist - när blir du?

Cykeln är ett färdmedel med många fördelar. Det finns ekonomiska, miljömässiga och tidsbesparande vinster med att välja cykeln i vardagen.

Danderyd är tillsammans med 21 andra kommuner med i cykelkampanjen Vi är cyklist! Kampanjen genomförs i samband med den Europeiska trafikantveckan hösten 2017. Ett mål med vi är cyklist är att öka cyklingen i hela länet och att fler ska cykla, inte minst när det kommer till kortare sträckor än fem kilometer där många i dag av vana tar bilen.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Bygga, bo & miljö