Om Coronaviruset - förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna i Danderyds kommun följer myndigheternas rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Läget inom förskola och skola

Undervisningen pågår som vanligt i de kommunala grundskolorna för årskurs F-6. För högstadiet och gymnasiet pågår delvis undervisningen på distans. Information om detta sprids via Vklass till berörda elever och vårdnadshavare.

Det är fortsatt mycket viktigt att alla är extra uppmärksam på förkylningssymtom. På både förskola och skola gäller att alla vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn utomhus och inte går in i lokalerna.

Öppna förskolans verksamhet erbjuds för närvarande enbart utomhus.

Har du barn i en fristående verksamhet i Danderyds kommun behöver du vända dig till dem och deras kommunikationsplattformar för att få information om vad som gäller där.

Munskydd i förskola och skola

Det finns inga rekommendationer från Folkhälsomyndigheter om att personal, barn eller elever som vistas i skolan eller förskolan ska bära munskydd. Men, i Danderyds kommunala verksamheter får den som vill bära detta också göra det, om så önskas för sin egen trygghets skull.

Detta gäller vid utlandsresor vt-21

Stanna hemma 7 dagar

Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla som har återkommit till Sverige efter en utlandsresa stanna hemma och undvika nära kontakter med andra personer än de som den har rest med, i minst 7 dagar efter hemkomst.

Det innebär att skolelever som reser utomlands nu under våren kommer att missa minst en veckas skolundervisning efter hemkomsten. Eftersom det råder skolplikt i grundskolan ser vi gärna att utlandsresor i möjligaste mån undviks helt just nu.

Testning direkt och dag 5

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna och barn från och med förskoleklass som varit i utlandet testar sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige och även testar sig igen på dag 5 efter hemkomsten.

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och även om du tidigare haft covid-19. Barn födda 2014 eller senare undantas från testning men även de bör stanna hemma och undvika nära kontakter i minst 7 dagar efter återkomst till Sverige.

Nyheter som berör pandemin samt förskola och skola

24 februari: Högstadium och gymnasium stängt under vecka 10

22 februari: Åk 3 och fritids åk F-3 åter på plats på Vasaskolan

16 februari: Vasaskolans åk 3 får stanna hemma och fritidshemmet F-3 håller stängt

10 februari: Fribergaskolan stänger från och med torsdag

9 februari: Tranholmsbron planeras bli kvar fram till avslutningen

29 januari: Nyhet: Ytterligare en vecka med distansundervisning på högstadieskolorna

Fler nyheter

Beslut som berör pandemin samt förskola och skola

Här samlas alla beslut som fattats i Danderyds kommun med anledning av coronaviruset. Under fliken Utbildningsnämnden hittar du de beslut som berör förskola och skola.

Alla beslut som fattats med anledning av coronaviruset

Sjukdomssymptom hos barn

Barn och elever ska stanna hemma så länge de är eller känner sig sjuka – precis som alla andra i samhället. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Ett barn som har varit sjukt kan återgå till sin förskola eller skola om:

  • barnet under minst två dagar inte har uppvisat några tydliga eller bestående symtom på sjukdom.

Ett barn med kvarvarande lindriga symtom kan återgå till sin förskola eller skola om:

  • det har gått 7 dagar sedan de första symtomen kom och
  • barnet i övrigt har varit symtomfritt i minst två dygn.

Till lindriga symptom räknas bland annat torrhosta och lätt snuva.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt eller enstaka hostningar, ska däremot inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Mer information från Folkhälsomyndigheten

När covid-19 finns i familjen

Observera att i familjer där det förekommer konstaterad covid-19 bör även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation

Information till barn och unga

Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om coronaviruset och tips till den som känner oro (Bris)

Information från myndigheter

Information som rör förskola, grundskola och gymnasier (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola (Sveriges Kommuner och Regioner)

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

Utökad omsorg för barn med vårdanställda vårdnadshavare

Här gör du din anmälan om utökad omsorg

Tips till dig som är hemma med barn

Råd kring vardagsrutiner (Rädda barnen)

Uppdaterad: 2021-03-24

Nyheter om skola och förskola

Närundervisning i skolan under höstterminen

Närundervisning i klassrummen ska vara huvudregeln för alla grundskolor och gymnasieskolor i höst. Det är budskapet från regeringen och Folkhälsomyndigheten, under en presskonferens på tisdagen.

Förskola & skola Coronavirus

Kommunen har överklagat kammarrättens dom angående särskolan

Nyligen kom de första domarna där barnkonventionen testades, i Danderyds fall innebar domslutet att utbildningsnämndens beslut att samlokalisera alla särskoleelever till Kevingeskolan revs upp. Nu har kommunen överklagat förvaltningsrättens domslut till kammarrätten.

Kommun & politik Förskola & skola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Nyheter om skola och förskola

Närundervisning i skolan under höstterminen

Närundervisning i klassrummen ska vara huvudregeln för alla grundskolor och gymnasieskolor i höst. Det är budskapet från regeringen och Folkhälsomyndigheten, under en presskonferens på tisdagen.

Förskola & skola Coronavirus

Kommunen har överklagat kammarrättens dom angående särskolan

Nyligen kom de första domarna där barnkonventionen testades, i Danderyds fall innebar domslutet att utbildningsnämndens beslut att samlokalisera alla särskoleelever till Kevingeskolan revs upp. Nu har kommunen överklagat förvaltningsrättens domslut till kammarrätten.

Kommun & politik Förskola & skola