Om Coronaviruset - förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna i Danderyds kommun följer myndigheternas rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Läget inom förskola och skola

Undervisningen pågår som vanligt i de kommunala grundskolorna och verksamheten i den kommunala förskolan fortsätter som tidigare. Det är fortsatt mycket viktigt att alla är extra uppmärksam på förkylningssymtom.

Några smärre förändringar har gjorts med anledning av Folkhälsomyndighetens råd:

  • På både förskola och skola gäller att alla vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn utomhus och inte går in i lokalerna.
  • Nu under hösten kommer inga hälsosamtal att genomföras för elever förskoleklass. Dessa genomförs istället under vårterminen.
  • Öppna förskolans verksamhet erbjuds enbart utomhus.

Har du barn i en fristående verksamhet i Danderyds kommun behöver du vända dig till dem och deras kommunikationsplattformar för att få information om vad som gäller där.

Nyheter som berör pandemin samt förskola och skola

8 januari: Nyhet: Högstadieskolorna inleder terminen med distansundervisning

21 december: Nyhet: Danderyds gymnasium inleder vårterminen med distansundervisning

15 december: Beslut: Nationella proven vårterminen 2021 (Skolverket)

11 december: Nyhet: Högstadieskolorna övergår till fjärrundervisning på måndag

4 december: Nyhet: Distansundervisning på Danderyds gymnasium från och med måndag

1 december: Nyhet: Familjer med konstaterad covid-19 bör hålla barnen hemma

20 november: Danderyds gymnasium går över till undervisning delvis på distans

17 november: Lärare har inte högre risk att smittas av covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

31 augusti: Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan (Folkhälsomyndigheten)

17 augusti: Danderyds gymnasium öppnar igen - här är de anpassningar som görs

Fler nyheter

Beslut som berör pandemin samt förskola och skola

Här samlas alla beslut som fattats i Danderyds kommun med anledning av coronaviruset. Under fliken Utbildningsnämnden hittar du de beslut som berör förskola och skola.

Alla beslut som fattats med anledning av coronaviruset

Sjukdomssymptom hos barn

Barn och elever ska stanna hemma så länge de är eller känner sig sjuka – precis som alla andra i samhället. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Ett barn som har varit sjukt kan återgå till sin förskola eller skola om:

  • barnet under minst två dagar inte har uppvisat några tydliga eller bestående symtom på sjukdom.

Ett barn med kvarvarande lindriga symtom kan återgå till sin förskola eller skola om:

  • det har gått 7 dagar sedan de första symtomen kom och
  • barnet i övrigt har varit symtomfritt i minst två dygn.

Till lindriga symptom räknas bland annat torrhosta och lätt snuva.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt eller enstaka hostningar, ska däremot inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Mer information från Folkhälsomyndigheten

När covid-19 finns i familjen

Observera att i familjer där det förekommmer konstaterad covid-19 bör även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation

Information till barn och unga

Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om coronaviruset och tips till den som känner oro (Bris)

Information från myndigheter

Information som rör förskola, grundskola och gymnasier (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola (Sveriges Kommuner och Regioner)

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

Utökad omsorg för barn med vårdanställda vårdnadshavare

Här gör du din anmälan om utökad omsorg

Tips till dig som är hemma med barn

Råd kring vardagsrutiner (Rädda barnen)

Uppdaterad: 2021-01-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.