Om Coronaviruset - förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna i Danderyds kommun följer myndigheternas rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Som vårdnadshavare behöver du ta del av den information som varje verksamhet löpande skickar ut via Vklass. Där får du senaste nytt om hur arbetet fortskrider inom respektive enhet.

Har du barn i en fristående verksamhet i Danderyds kommun behöver du vända dig till dem och deras kommunikationsplattformar för att få information om vad som gäller där.

Barn och elever med sjukdomssymptom

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn och elever, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Därefter gäller minst två dagar utan tydliga och bestående symtom på sjukdom innan barnet kan återkomma till sin förskola eller skola.

Men, barnet kan återgå till förskolan eller skolan även om det har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, om det gått 7 dagar sedan de första symtomen kom och om barnet varit symtomfritt i övrigt i minst två dygn.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt eller enstaka hostningar, ska däremot inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Mer information från Folkhälsomyndigheten

Nyheter och beslut

31 augusti: Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan (Folkhälsomyndigheten)

17 augusti: Danderyds gymnasium öppnar igen - här är de anpassningar som görs

Fler nyheter

Beslut som fattats

Information till barn och unga

Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om coronaviruset och tips till den som känner oro (Bris)

Information från myndigheter

Information som rör förskola, grundskola och gymnasier (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola (Sveriges Kommuner och Regioner)

Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan)

Utökad omsorg för barn med vårdanställda vårdnadshavare

Här gör du din anmälan om utökad omsorg

Tips till dig som är hemma med barn

Råd kring vardagsrutiner (Rädda barnen)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.