Om Coronaviruset - förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna i Danderyd håller öppet som vanligt. Den generella nationella och regionala hållningen är fortfarande att friska elever ska vara i skolan och sjuka elever ska stanna hemma.

Publicerade nyheter om Coronaviruset kopplat till förskola och skola

7 april: Bron till Tranholmen föreslås bli kvar till juni

21 mars: Öppna förskolan stänger tillfälligt

20 mars: Danderyds grundskolor fortsätter att hålla öppet

17 mars: Distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Utökad omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Anmäl dig som vårdnadshavare

Tips till dig som är hemma med barn

Råd kring vardagsrutiner (Rädda barnen)

Distansundervisning

Danderyds gymnasium kommer dock följa de rekommendationer som kommit från bland andra Folkhälsomyndigheten och låta all undervisning ske på distans från och med den 18 mars.

På våra två högstadieskolor – Fribergaskolan och Mörbyskolan – pågår förberedelser för att kunna bedriva undervisning på distans, men elever som känner sig fullt friska ska fortfarande komma till sin grundskola som vanligt.

Att tänka på som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare behöver du ta del av den information som varje verksamhet löpande skickar ut via Förskoleappen (från förskolorna) respektive Schoolsoft (från skolorna). Där får du senaste nytt om hur arbetet fortskrider inom respektive enhet.

Har du barn i en fristående verksamhet i Danderyds kommun behöver du vända dig till dem och deras kommunikationsplattformar för att få information vad som gäller där.

Folkhälsomyndighetens råd till skolor och förskolor

Råd för att minska smittspridningen i grundskola och förskola

Råd för att minska smittspridningen i gymnasieskola

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.