Åtgärdstrappan steg 1

Utgångspunkt: Vid första oanmälda frånvarotillfället eller vid återkommande anmäld frånvaro under tre veckor. Ansvarig: Mentor och arbetslag.

Åtgärder

  • Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare per telefon för att visa omtanke, berätta att eleven är saknad och ta reda på orsaken till frånvaron.
  • Vid återkommande anmäld frånvaro kontaktar mentor elev och vårdnadshavare för att ta reda på orsaken.
  • Datum för uppföljande möte inom två veckor bestäms, liksom vilka som ska delta. Vid behov kan elevhälsan delta vid mötet.

Dokumentation

Om det framkommer behov av extra anpassningar dokumenteras det i blanketten Extra anpassningar.

Extra anpassningar

Tänk på

  • Förekommer det att eleven använder vårdnadshavares lösenord och frånvaroanmäler sig själv?
  • Beror frånvaron på sjukdom? Det är en riskfaktor som ska uppmärksammas och utredas, involvera elevhälsan.
  • Behöver föräldrarna stöd? Stödresurser finns hos bland annat Elevhälsan och Socialtjänstens familjeavdelning. Läs mer här.
  • Är det aktuellt att göra en orosanmälan till socialtjänsten? Involvera elevhälsan! Socialtjänsten kan konsulteras vid osäkerhet på hur man ska agera. Namnge inte barnet vid konsultationer.

Tips och stöd i pedagogens arbete

Lärstöd med Specialpedagogiskt centrum i Danderyd, SPEC Danderyd, är kommunens specialpedagogiska verksamhetsstöd.

Läs mer hos Spec Danderyd.

Speciellt följande avsnitt och dokument är lämpliga att använda:

Anpassningar, stöd och stödstrukturer i skolan

Idébank för extra anpassningar

Nästa steg

Åtgärdstrappan steg 2

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.