Åtgärdstrappan steg 2

Utgångspunkt: Efter 2 veckor med fortsatt frånvaro, som inte har förklarliga orsaker. Ansvarig: Mentor, arbetslag och elevhälsa.

Åtgärder

 • Mentor kontaktar vårdnadshavare.
 • Mentor hör med sin elev vad som bekymrar samt rådgör med sitt arbetslag.
 • Arbetslaget utvidgar bilden av hur eleven uppfattas och hur frånvaron ser ut. Framkommer något mönster? Sker frånvaron vid vissa veckodagar, ämnen eller situationer, till exempel matsal, idrott, prov eller redovisningar?
 • Mentor informerar elevhälsan om frånvaron.
 • Mentor bokar ett möte med vårdnadshavare och elev. Vid behov deltar även elevhälsopersonal. Utgå från frågorna i dokumentet Enkel kartläggning. Kartläggningen ska vara genomförd inom två veckor.
 • Åtgärderna och anpassningarna provas under två veckor och följs därefter upp. Bestäm redan vid kartläggningen datum för uppföljning samt vilka som då ska delta.
 • Mentor dokumenterar det som kartlagts och det som beslutats under mötet i dokumenten Enkel kartläggning samt Extra anpassningar. Vårdnadshavare får en kopia.

Dokumentation

Enkel kartläggning

Extra anpassningar

Tänk på

 • Förekommer det att eleven använder vårdnadshavares lösenord och frånvaroanmäler sig själv?
 • Behövs anpassningar? Se Tips och stöd i pedagogens arbete under steg 1
 • Beror frånvaron på sjukdom? Involvera då elevhälsan.
 • Behöver vårdnadshavarna stöd?
 • Är det aktuellt att göra en orosanmälan till socialtjänsten? Involvera elevhälsan! Socialtjänsten kan konsulteras vid osäkerhet på hur man ska agera. Namnge inte barnet vid konsultationer.

Nästa steg

Åtgärdstrappan steg 3

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.