Kartläggning

8 veckor efter uppföljningssamtalet hålls ett kartläggningssamtal, då närvarar vårdnadshavare, personal från barnets avdelning på förskolan samt en tolk.

Kartläggningssamtal - innehåll

Kartlägga språkdomäner

Kartlägga språkdomäner är ett dokument som används för att få syn på det flerspråkiga barnets språkanvändning i olika situationer.

Kartlägga språkdomäner

Informationsmatrial till vårdnadshavare om språkutveckling

Broschyr om små barns språk

Filmer och broschyrer på olika språk

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.