Föreläsningar och kurser

Nedan listar vi kommande föreläsningar och kurser. Klicka på kursens namn för att få mer information och anmäla dig.

Kommande föreläsningar och kurser

Före Bornholmsmodellen – Språklekar i förskolan

Datum: Onsdag 9 oktober, förmiddag eller eftermiddag, Banérsalen i Djursholms slott.

Senare års forskning visar att språklekar i förskolan ökar barnens språkliga medvetenhet och förbereder dem för skolans läs- och skrivinlärning. Det gäller inte minst för barn som riskerar att utveckla svårigheter.

Föreläsare är Görel Sterner, förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog som har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt undervisning, utvecklingsarbeten och forskning kopplat till barns läsutveckling och begreppsutveckling i matematik. Hon arbetar idag som forskare vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.

Målgrupp: Förskollärare som undervisar barn 2-5 år i förskolan.

Mer information och anmälan

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.