Specialpedagogiskt centrum

Specialpedagogiskt centrums (Spec Danderyd) syfte är att bidra till en tillgängligare förskola och skola.

Personal kan vända sig till Spec Danderyd med frågor kring barn och elever i behov av extra utmaningar, anpassningar och särskilt stöd. Frågorna kan också handla om mångfald, inkluderande verksamhet och tillgängliga lärmiljöer.

Mer information om Spec Danderyd får du via deras hemsida.

Spec Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.