Skolvalet 2021

Skolvalet inför hösten 2021 är nu stängt. Placeringsbesked skickas ut senas den 20 mars.

Berörda av skolvalet

De som berörs av skolvalet är:

  • barn som ska börja förskoleklass.
  • elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3.
  • elever som ska börja årskurs 7.

Skolvalet är nu stängt

Skolvalet höll öppet mellan den 19 januari och den 14 februari och gjordes via vår e-tjänst. Du kan när som helst logga in i e-tjänsten med ditt bank-id, själva valet är dock endast möjligt att göra under den period då skolvalet höll öppet.

När du är inne i e-tjänsten kan du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig - till exempel rätt mejladress. Glöm inte att klicka på ”Skicka” om du har gjort några ändringar.

Så här fungerar skolvalet

I e-tjänsten anger barnets vårdnadshavare vilken skola barnet väljer i första, andra och tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt.

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd och har skolan som sitt förstahandsval.

Höstterminen 2021 börjar den 17 augusti.

Digitalt öppet hus i år

Inför årets skolval höll skolorna sina öppet hus digitalt. Alla kommunala skolor har också tagit fram varsin film som presenterar skolan och bjuder på en digital rundvisning.

Digitalt öppet hus inför skolvalet

Ansök till grundsärskola eller särskild undervisningsgrupp

E-tjänsten används inte för att ansöka om plats i grundsärskola, då sker ansökan på annat vis. Ansökan till kommungemensam särskild undervisningsgrupp åk 1-9 sker både via en blankett och via e-tjänsten för skolvalet. I e-tjänsten görs valet av skola, på blanketten görs ansökan till den särskilda undervisningsgruppen.

Ansök till grundsärskola

Mer information om hur du ansöker till särskild undervisningsgrupp

Antagningsordning

Ibland är det fler förstahandssökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Så här fungerar antagningsordningen

Ansök om plats på fritidshem

När skolvalet är klart och du fått besked om skola kan du ansöka om plats på fritidshem. Detta görs också via e-tjänsten för skolvalet. Du bör ansöka om fritidshemsplats snarast efter att beskedet är utskickat, men senast den 31 mars.

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Behöver du hjälp att göra ditt skolval?

  1. Läs mer på sidan för den årskurs som är aktuell för ditt barn.
  2. Läs dokumentet med våra riktlinjer.
  3. Kontakta kommunen via kontaktformuläret.

Skolval till förskoleklass

Skolval till årskurs 4

Skolval till årskurs 7

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-03-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.